facebook tracking
Avdelning

Fastighet

Connect

Connect

 

På fastighetsavdelningen sköter vi fastighetsunderhållet och ansvarar för all
trädgårdsskötsel.
Loka Brunn har en egen värmeanläggning som drivs av pellets. På området finns också ett
vattenreningsverk.
Loka Brunn ligger inom ett vattenskyddsområde varför det är mycket viktigt att beakta vilka
kemikalier som får användas o.s.v. 

 

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på Loka Brunn Hotell & Spa AB?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@teamtailor.com
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor